Oferta z zkresu: Infrastruktura IT


 • Doradztwo, wdrażanie oraz administracja systemów: Novell NetWare, Solaris, Linux, OS/2, Windows, FreeBSD, OpenBSD, AIX, Trusted, Solaris, NetBSD.
 • Doradztwo przy wyborze, wdrażanie oraz administracja aplikacji.
 • Wdrażanie i administracja bazami danych: Oracle, PostgreSQL, MySQL, MSSQL.
 • Konfiguracja i prowadzenie serwerów DNS, SMTP, POP3, FTP, HTTP (także w połączeniu z protokołem SSL).
 • Konfiguracja zapór ogniowych w oparciu o systemy operacyjne FreeBSD, Linux, Solaris.
 • Konfiguracja urządzeń Cisco PIX.
 • Opracowywanie polityki bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw.
 • Testy penetracyjne i analiza bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.
 • Projektowanie i budowa bezpiecznych sieci oraz systemów informatycznych.
 • Projektowanie i implementacja bezpiecznych aplikacji sieciowych i bazodanowych.
 • Projektowanie i realizacja rozwiązań opartych o technologię VPN.
 • Projektowanie i realizacja rozwiązań opartych o technologię VoIP.
 • Projektowanie i realizacja rozwiązań opartych o infrastrukturę klucza publicznego.
 • Projektowanie i realizacja rozwiązań z zastosowaniem symetrycznych oraz asymetrycznych technik kryptograficznych.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów archiwizacji danych.
 • Wdrażanie systemów zarządzania kosztami wydruków w firmie.
 • Wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu bieżących problemów z oprogramowaniem. Podstawowa diagnostyka uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz problemów z siecią komputerową. Instalacje systemów operacyjnych, programów biurowych, aktualizacja oprogramowania i sterowników na stacjach roboczych.
 • Audyty informatyczne obejmujące oprogramowanie, w tym sprawdzenie jego legalności oraz sprzęt (analiza konfiguracji i doradztwo dotyczące ewentualnych zmian). Prowadzenie ewidencji sprzętu oraz oprogramowania Klienta.
 • Wdrażanie, administracja i nadzór nad oprogramowaniem do zarządzania usługami typu HelpDesk, umożliwiającym automatyzację procesów wsparcia i pomocy technicznej oraz efektywne zarządzanie informacją.
 • Tworzenie zestawień, analiz oraz sprawozdań na podstawie dostarczonych danych źródłowych.
 • Doradztwo, projektowanie, montaż, uruchomienia sieci komputerowych LAN, WAN i WLAN.
 • Nadzór i zarządzanie sieciami komputerowymi LAN, WAN i WLAN.
 • Doradztwo, projektowanie i montaż okablowania strukturalnego.
 • Doradztwo, projektowanie i montaż łączy światłowodowych.